BỘ HỌC CỤ JELLO – 4 TUỔI – THÁNG 03

Jello 4 tuổi tháng 3 với chủ đề Mùa xuân và Động thực vật, Bé được tìm hiểu về tình yêu thương con người, phát triển sức bật và sự nhanh nhạy với con quay chữ số, phát triển khái niệm không gian với Pentomino, tìm hiểu về chuông Agogo và trải nghiệm các hoạt động khoa học.