BỘ HỌC CỤ JELLO – 5 TUỔI – THÁNG 04

Jello 5 tuổi tháng 4 với chủ đề Môi trường và cuộc sống, Bé được tìm hiểu về hệ mặt trời, tăng sức bền và sự khéo léo của cơ thể với bộ trò chơi cầu lông, luyện tập tính nhanh với Bingo, tìm hiểu về nhạc cụ Agogo gỗ và trải nghiệm các hoạt động khoa học về hệ mặt trời.