BỘ HỌC CỤ JELLO – 4 TUỔI – THÁNG 04

Jello 4 tuổi tháng 4 với chủ đề Môi trường và cuộc sống, Bé được tìm hiểu vấn đề bảo vệ môi trường, phát triển sự linh hoạt của cơ thể với bộ cầu lông, luyện tập tính nhanh với bảng du hành, trình diễn với Xylophone và trải nghiệm khoa học về núi lửa.