BỘ HỌC CỤ JELLO – 5 TUỔI – THÁNG 06

Jello 5 tuổi tháng 6 với chủ đề Khu phố của bé, Bé được tìm hiểu về ước mơ và thực hiện ước mơ, tăng cường khả năng phối hợp tay và mắt với lưới quăng bóng, thực hành tạo quy luật với trò chơi quy luật, tìm hiểu về Trống tạo tiếng sóng và trải nghiệm các hoạt động khoa học về áp suất không khí.