Search
Close this search box.

BỘ HỌC CỤ JELLO – 3 TUỔI – THÁNG 06

Jello 3 tuổi tháng 6 với chủ đề Khu phố của bé, Bé được tìm hiểu những nội dung về ngôn ngữ giao tiếp, phát triển cơ bắp lớn với bộ trò chơi giữ cân bằng, luyện tập tính toán và phân việc màu sắc, hình khối với hộp kẹo, tìm hiểu về nhạc cụ Rainmaker và trải nghiệm các hoạt động khoa học về sự khác biệt của nước và dầu

Tư Vấn Miễn Phí

(*) Khi bạn cung cấp số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi ngược lại cho bạn, vì thế bạn hoàn toàn không hề tốn cước điện thoại.