BỘ HỌC CỤ JELLO – 4 TUỔI – THÁNG 06

Jello 4 tuổi tháng 6 với chủ đề Khu phố của bé, Bé học cách chia sẻ, giúp đỡ mọi người, luyện tập cân bằng với bộ hình thìa, tính nhanh với Pegboard, học âm nhạc với Clatter pillar và trải nghiệm khoa học về vòng tuần hoàn của nước.