BỘ HỌC CỤ JELLO – 4 TUỔI – THÁNG 09

Jello 4 tuổi tháng 9 với chủ đề Lớp học và bạn của bé, Bé được tìm hiểu đến lớp học và bạn bè mới, làm quen với: Thế chất – trò chơi bowling, Âm nhạc – nhạc cụ xyclophone, Toán học – hình khối, Khoa học – khái niệm về vật chất và phản xạ ánh sáng.