BỘ HỌC CỤ JELLO – 5 TUỔI – THÁNG 09

Jello 5 tuổi tháng 9 với chủ đề Lớp học và bạn của bé, Bé được tìm hiểu đến lớp học và bạn bè mới, làm quen với các lĩnh vực khác nhau: Thế chất – trò chơi ném phi tiêu, Âm nhạc – nhạc cụ melodica, Toán học – số đếm, Khoa học – khái niệm về không gian và di truyền.