vi Vietnamese

Từ khóa

Từ khóa:
loader
loader
Tháng:  
Tuổi:  

Dynamixel

MX-64T

12.0V / 6.00Nm / 63.00rpm / Coreless(Maxon) / TTL

Sản phẩm liên quan