vi Vietnamese

Từ khóa

Từ khóa:
loader
loader
Tháng:  
Tuổi:  

Dynamixel

XH430-W350-R

12.0V / 3.40Nm / 30.00rpm / Coreless(Maxon) / RS-485

Sản phẩm liên quan