vi Vietnamese

Từ khóa

Từ khóa:
loader
loader
Tháng:  
Tuổi:  

Dynamixel

XM430-W210-T

12.0V / 3.00Nm / 77.00rpm / Coreless / Metal Gear / TTL

Sản phẩm liên quan