Search
Close this search box.

Dynamixel

XW540-T260-R

12.0V / 9.50Nm / 40.00rpm / Maxon / IP68 / RS-485

Tư Vấn Miễn Phí

(*) Khi bạn cung cấp số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi ngược lại cho bạn, vì thế bạn hoàn toàn không hề tốn cước điện thoại.