Search
Close this search box.

Educational Kits

ROBOTIS DREAM II Level 5 Kit

Lưu ý: Bạn sẽ cần mua ROBOTIS DREAM II Level 1, Level 2, Level 3 và Level 4 để chế tạo các rô-bốt mẫu trong ROBOTIS DREAM II Level 5.

ROBOTIS DREAM II LEVEL 5 cung cấp chương trình giảng dạy nâng cao hơn về rô-bốt học. Giới thiệu thiết bị máy móc như đèn LED và bánh xe dây xích, và dạy các nguyên lý khoa học như chuyển đổi năng lượng.

Bộ học cụ đi kèm với 12 chương lắp ráp, ứng dụng các nguyên lý, và giải quyết vấn đề.

Tư Vấn Miễn Phí

(*) Khi bạn cung cấp số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi ngược lại cho bạn, vì thế bạn hoàn toàn không hề tốn cước điện thoại.