Educational Kits

ROBOTIS OLLO J Set

  • Hệ thống đinh tán & tấm 12MM để dễ dàng lắp ráp & tháo rời (Cũng tương thích với PLAY 600 & 700 Kits).
  • Bao gồm bộ điều khiển động cơ đầu ra 5 chiều (CM-15)
  • 12 sách bài tập ngoại khóa (Có sẵn 48 Bộ lắp ráp Robot khác nhau) – Có thể tải xuống PDF.
  • Các bài học tương tác & lắp ráp robot kích thích khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề.
  • Tăng cường phát triển ngôn từ, xã hội và nhận thức.
  • Hãy chơi cùng những ý tưởng sáng tạo bằng cách lắp ráp robot của bạn với hệ thống đinh tán và tấm có đầu mở!