Educational Kits

ROBOTIS OLLO K Set

  • Hệ thống đinh tán & tấm 12MM để dễ dàng lắp ráp và tháo rời (Cũng tương thích với PLAY 600 & 700 Kits)
  • Bao gồm Bộ điều khiển có động cơ với cảm biến nhúng (CM-50), Bluetooth & Bộ điều khiển từ xa được cung cấp cho các hoạt động nhóm (RC-200).
  • 12 Sách bài tập ngoại khóa (Có sẵn 48 Bộ lắp ráp Robot khác nhau) bao gồm Nội dung lập trình Khối R+ – có thể tải xuống PDF
  • Các bài học tương tác & lắp ráp robot kích thích khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề.
  • Tăng cường Phát triển Ngôn từ, Xã hội và Nhận thức.