Educational Kits

ROBOTIS PLAY 600 PETs

Thời điểm này đối với con bạn là giai đoạn quan trọng nhất để học hỏi. Kích thích não bộ của chúng với ROBOTIS PLAY 600 để có được những trải nghiệm thú vị và hiệu quả!

Bạn có thể chế tạo 7 mẫu robot với ROBOTIS PLAY 600, bao gồm Bluebird, Puppy và Cricket.