TƯỢNG CÁ 3D

Thỏa sức sáng tạo với tượng thạch cao cá trang trí có nam châm gắn vào tủ lạnh