CẶP HỌC SINH GLOBALART

Cặp học sinh Global Art, phù hợp với các loại khổ giấy A3 và các dụng cụ học tập khác