vi Vietnamese

Từ khóa

Từ khóa:
loader
loader
Tháng:  
Tuổi:  

Educational Kits

ROBOTIS DREAM II Level 2 Kit

Lưu ý: Bạn sẽ cần mua ROBOTIS DREAM II Level 1 để chế tạo các rô-bốt mẫu trong ROBOTIS DREAM II Level 2.

ROBOTIS DREAM II LEVEL 2 được chế tạo dựa trên LEVEL 1 để nâng cao hiểu biết về rô-bốt học. Nó dạy những điều cơ bản về cấu trúc của rô-bốt. Cảm biến hồng ngoại và cảm biến micrô. Nó cũng dạy các nguyên tắc về tốc độ, tính đàn hồi, quán tính, gia tốc và lực kết quả.

Sản phẩm liên quan